Vážený zákazníci,

Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvyšuje ochranu osobních dat občanů.

Proto by jsme Vás rádi informovali o nakládání s vašimi osobními údaji.

Naše firma zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

* identifikační údaje: jméno, příjmení,

* identifikační údaje firmy:  IČ, DIČ;

* adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo         jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa;

Osobní údaje získáváme od subjektů –Vás zákazníků v rámci založení obchodní smlouvy, či v rámci malé zakázky- vaší objednávky telefonicky nebo emailem . 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné avšak nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány třetí osobě, ani do zahraničí. Vaše osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli, zůstávají zabezpečené pouze u nás ve firmě.

Děkujeme za vaší důvěru.

 

 Vážení obchodní přátelé,

firma Reklama Mazochová je na trhu od roku 1999. Naší doménou je výroba reklamy a cílem je spokojenost každého zákazníka. Nabízíme reklamu od návrhu loga až po samotnou realizaci. Není nutno aby jste si objednávali 100 ks, u nás dostanete i 1ks. Vytváříme velkoplošný tisk, zabýváme se také řezanou reklamou. Pro tyto účely používáme fólie s vysokým požadavkem na kvalitu a cenovou dostupnost.

Reklama Mazochová Vám nabízí mnoho možností propagace Vaší firmy, jako například grafické zpracování, tisk vizitek, hlavičkových papírů, obálek, letáků a jiných materiálů.

Nabízíme polepy aut (reklama na auto), polepy výloh, tisk bennerů. Tiskneme samolepky i s ořezem v daném tvaru, potisk textilu termotransférovým přenosem (prodej textilu Červa, CANIS, ADLER, ADOCO), vyrábíme magnety a magnetky (použití na autech i na magnetických tabulích), potisk snowboardů atd.

Mimo to nabízíme aplikaci homologovaných tónovacích fólií, dále bezpečnostních fólií s atestem.

Tyto služby Vám nabízíme přímo u nás a nejsme subdodavatelé.

.

Naši spolupráce již využili :
AWETE – webdesign, grafický design
AAA Poptávka.CZ
Alstom Power Brno
ATLANTIS-PAK SERVICE
Autobaterie TUTR
Česká Rafinérská
ČSOB Slaný
ČSOB Roudnice nad Labem
Dopravní zpravodajství TV NOVA
Euro Pool Systém CZ s.r.o.
JP Spedition
Kia Auto Branka
Metal Trade Comax
Městská policie Kralupy
Městská policie Mělník
Městská policie Slaný
Mobest
Plynostav Pardubice
Škoda Auto Branka
Škoda Praha
Unilever