Kontakty

Více

o nás

Více

řezaná grafika

Více

tištěná grafika

Více

potisk textilu

.

Více

speciální zakázky

Více

tónování autoskel

Více

Bezpečnostní Fólie

Více

Vizitky a tiskoviny

Více

Ceník

Více

Fotogalerie

Více

                                                                                                                                    

Vážený zákazníci,Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvyšuje ochranu osobních dat občanů.
Proto by jsme Vás rádi informovali o nakládání s vašimi osobními údaji.Naše firma zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:
* identifikační údaje: jméno, příjmení,
* identifikační údaje firmy: IČ,DIČ;
* adresní údaje: adresa trvalého, příp.přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa.
Osobní údaje získáváme od subjektů –Vás zákazníků v rámci založení obchodní smlouvy, či rámci malé zakázky- vaší objednávky telefonicky nebo emailem. 
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a však nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat podobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu,nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.Vaše osobní údaje nejsou poskytovány třetí osobě, ani do zahraničí.
Vaše osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli, zůstávají zabezpečené pouze u nás ve firmě.
Děkujeme za vaší důvěru.